Powrót do listy Powrót do listy

Phygit

Branża IT
Kraj Polska

Osoba kontaktowa

Aleh Osas

Opis prowadzonej działalności

Up to 15X surge in product profitability in 3 months, creating AI-driven new sales channels using interactive QRs or NFC tags. Also producing Interactive Business Cards and Smart Merch До 15-кратного збільшення прибутковості продукту за 3 місяці, створення нових каналів продажів на основі штучного інтелекту з використанням інтерактивних QR-кодів або NFC-міток. Також виробляємо інтерактивні візитки та смарт-мерч

Opis zakresu możliwej współpracy

Producing cool interactive NFC-Business Cards and Merch Making great product pages for CPG products Looking for brands and consumers in beauty and supplements for getting feedback on our new product and developing pilot Виробляємо круті інтерактивні NFC-візитки та мерч Створюємо чудові сторінки продуктів споживчої торгівлі Шукаємо бренди та споживачів у сфері краси та біологічно активних добавок для отримання зворотного зв'язку щодо нашого нового продукту та розробки пілотного проєкту