Powrót do listy Powrót do listy

Rozproszony Inkubator

Branża Inne usługi
Kraj Polska

Osoba kontaktowa

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Opis prowadzonej działalności

Rozproszony inkubator dla przedsiębiorców i startupów z Ukrainy to inicjatywa zrzeszająca profesjonalne zespoły podmiotów inkubacyjnych posiadających szerokie zaplecze infrastruktury biznesowej oraz doświadczenie doradcze i inwestycyjne z terenu województwa podkarpackiego. Dzięki tej inicjatywie województwo podkarpackie jest obszarem, w którym może rozwijać się Ukraińska przedsiębiorczość przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Opis zakresu możliwej współpracy

Kompleksowe wsparcie obejmuje m.in.: • Zapewnienie infrastruktury biurowej, magazynowej lub produkcyjno-usługowej doprowadzenia działalności gospodarczej • Zapewnienie terenów inwestycyjnych typu greenfield pod zabudowę gospodarczą • Zapewnienie dostępu do szkoleń i doradztwa • Dostęp do usługi Wirtualnego Biura i przestrzeni co-workingowej • Dostęp do infrastruktury naukowo - badawczej, wsparcie przy procesach B+R • Pomoc w uzyskaniu finansowania / funduszy • Pomoc prawna i podatkowa • Działania promocyjne