Powrót do listy Powrót do listy aktualności

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Planujesz rejestrację znaku towarowego lub wzoru? Zyskaj dotację nawet do 1000 EUR dla małych i średnich przedsiębiorstw! Również dla przedsiębiorców z Ukrainy!

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej „EUIPO”, we współpracy z Komisją Europejską w celu zwiększenia konkurencyjności unijnych MŚP uruchomił fundusz MŚP.  Celem tego działania jest w szczególności pomoc europejskim MŚP oraz MŚP mającym siedzibę w Ukrainie w wykorzystaniu ich aktywów własności intelektualnej dzięki zapewnieniu wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z własnością intelektualną.

W ramach funduszu, mali i średni przedsiębiorcy, chcący chronić swoje znaki towarowe i wzory na szczeblu krajowym lub europejskim, mogą zyskać dotację nawet do 1000 EUR na:

– ochronę znaków towarowych i wzorów na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym;

Kwalifikujące się MŚP mogą ubiegać się o zwrot 75% opłat za znaki towarowe i wzory w przypadku uzyskania ochrony znaku towarowego lub wzoru w UE (w tym opłat za zgłoszenie, klasy, rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji).

– ochronę znaków towarowych i wzorów na poziomie międzynarodowym.

Kwalifikujące się MŚP mogą ubiegać się o zwrot w wysokości do 50% kwalifikujące się opłaty za międzynarodowe znaki towarowe i wzory administrowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. 

Profil wnioskodawcy: aplikujący muszą być małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) mającymi siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie (na terytoriach znajdujących się pod skuteczną kontrolą rządu Ukrainy).

Okres składania wniosków: od 22.01.2024 do 06.12.2024 r.

Czas rozpatrzenia wniosku: ok. 10 dni roboczych (nie licząc okresu, przewidzianego na uzupełnienia braków formalnych, jeśli takowe są).

Proces uzyskania dotacji:

  1. Złóż wniosek o przyznanie dotacji
  2. Otrzymaj dotację i bon
  3. Złóż wniosek i opłać działania związanie z własnością intelektualną
  4. Uzyskaj zwrot kosztów

Wniosek składa się wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej Ideas Powered for business – Fundusz MŚP pod adresem:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

Więcej informacji: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/nowa-edycja-programu-sme-fund-2024