Powrót do listy Powrót do listy aktualności

Forum Biznesowe „Doing business in Ukraine: challenge and opportunities”

Business for Ukraine Center, oprócz codziennego wsparcia ukraińskich przedsiębiorców, aktywnie uczestniczy również w dyskusjach na temat ukraińskiego biznesu w Polsce. Jednym z wydarzeń, w których brali udział przedstawiciele Business for Ukraine Center, było Forum Biznesowe „Doing business in Ukraine: challenge and opportunities”, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca w Warszawie.

Wydarzenie odbyło się w ramach programu USAID w partnerstwie z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy, we współpracy z Diia.Busines Warsaw oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

W ramach Forum uczestnicy m.in. dyskutowali o rozwoju ukraińskiego biznesu w Polsce.

Podczas panelu dyskusyjnego „How Ukrainian businesses can benefit from Polish ecosystem” Bogusława Rudecka, Dyrektor projektu Business for Ukraine Center, opowiedziała o działalności Centrum Biznesowego oraz o pomocy, jaką mogą otrzymać zarówno ukraińskie, jak i polskie firmy. Moderatorem panelu dyskusyjnego była Julia Kowalczuk, Project Manager Business for Ukraine Center.

Wydarzenie miało na celu przedstawienie ukraińskim przedsiębiorstwom informacji o dostępnych możliwościach i programach dotacji Rządu Ukrainy i USAID CEP, a także skutecznych narzędzi odbudowy i rozwoju biznesu.