Powrót do listy Powrót do listy aktualności

Webinar: Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy dla polskich pracodawców

27 marca 2024 roku o godzinie 14:00 odbył się webinar: “Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy dla polskich pracodawców”.

🔊 Prelegent: Paulina Białous – Manager ds. Operacji Mobilności Pracowniczej, Legalito.

webinar poświęcony zatrudnianiu i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy. Omówiliśmy, jak efektywnie i zgodnie z prawem angażować pracowników z Ukrainy, wspierając rozwój firmy i zapewniając zgodność z przepisami.

Tematyka webinaru obejmowała:

  • Ogólne zasady zatrudnienia cudzoziemców: na co pracodawcy powinni zwracać uwagę w pierwszej kolejności.
  • Zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy, w tym powiadamianie o zatrudnieniu uchodźców wojennych z Ukrainy.
  • Zezwolenia na pobyt: rodzaje, terminy, wymogi. Wskazówki dla pracodawców.
  • Kontynuacja zatrudnienia po wygaśnięciu ważności dokumentów legalizacyjnych.
  • Zmiana warunków zatrudnienia a legalizacja pracy cudzoziemców.

🔗 Link do prezentacji:

https://drive.google.com/file/d/1BAOuaHLaWz9maM-edvfmJJHBwBwZ2R9Y/view?usp=sharing

Organizatorzy: ZPP, Business for Ukraine Center, SUP, InfoCredit. Partnerzy merytoryczni: Legalito, InfoCredit, Diia.Business.

Wydarzenie realizowane we współpracy  Związku Pracodawców i Przedsiębiorców i Fundacji Totalizatora sportowego